2. Oddíl - Severská 2

Junáckého Střediska Radobýl Litoměřice

Členy našeho oddílu tvoří kluci a děvčata od 11 - 16 let. Činnost oddílu je zaměřena převážně na klasické skautské dovednosti jako je táboření, uzlování, morseovka, lasování, topografie, ale i umění postarat se sám o sebe a stejně tak i o druhé, je-li to třeba. Hry a soutěže jsou nedílnou součástí našich schůzek i výprav.

Schůzky

máme každou středu od 16:00 do 18:00 v klubovně.