Talisman Severu je celovíkendová teréní hra pro vlčáckou a skautskou věkovou kategorii pořádaná pravidelně každý rok Střediskem Radobýl Litoměřice.

Další ročník zatím není v dohledu! O případném konání dáme vědět.

Fotky z minulých ročníků

Přihlášených účastníků

0/0