Aktivity

Junáckého Střediska Radobýl Litoměřice

Rozcestník po aktivitách střediska.

Mentaurov - skatská základna v kopcích za městem

Klubovny - možnost pronájmu k výpravám do Litoměřic

Talisman Severu - každoroční terénní víkendová hra

Skautský ples - zábavný společenský večer ve společnosti skautů